Studiedag: Pitfalls in de letselschadepraktijk

Wat te verwachten?

Blanken Medisch Adviseurs nodigt u op 18 november uit in de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam te Amsterdam voor een studiedag over “Pitfalls in de Letselschadepraktijk”.

U als professional in de Letselschadepraktijk wordt iedere dag geconfronteerd met stellingnames over de gevolgen van een ongeval, hoe het herstel zou moeten verlopen, welke beperkingen er zijn en welke toekomstige risico’s. Kloppen deze aannames wel? Wat zegt de wetenschappelijke literatuur daarover? Hoezo ontstaan er bij niet objectiveerbaar letsel geen beperkingen?

Hoe bepaalt een verzekeringsgeneeskundige welke beperkingen er na een hersenschudding of whiplash ontstaan? Hoe gaat een arbeidsdeskundige daarmee om?

Verzekeraars willen steeds meer medische informatie ontvangen. Wat is nodig en wat is proportioneel?

Deze en vele andere onderwerpen komen op deze studiedag ter sprake. De dag is interactief ingericht waarbij er veel ruimte is om met sprekers en met elkaar in discussie te gaan.

Aan het einde van deze dag bent u ingelicht over de laatste ontwikkelingen, hebt u inzicht gekregen in wat er nu echt bekend is in de wetenschappelijke literatuur en heeft u handvatten gekregen om uw praktijkvoering te verbeteren. Het belooft een interessante en aangename studiedag te worden op een unieke locatie.

Kosten studiedag exclusief EUR 395,- ex BTW. Na aanmelding zult u een factuur ontvangen. Aanmelden via onderstaand formulier. Aantal aanmeldingen beperkt.

Accreditatie:

  • NOvA: 4 PE
  • NVvA: 3 PE
  • NIVRE: 5 PE

Programma

Tijd Duur Spreker Inhoud
09:30:00 00:15:00 Wilco Blanken, revalidatie arts / medisch adviseur Interactieve opening
09:45:00 00:30:00 Wilco Blanken, revalidatie arts / medisch adviseur Niet objectiveerbaar letsel, gaan deze klachten altijd over? Wat zegt de wetenschappelijke literatuur?
10:15:00 00:40:00 H.J. Hullen, verzekeringsarts Beperkingen bij niet objectiveerbaar letsel; een verzekeringsgeneeskundig oogpunt.
10:55:00 00:40:00 Bas Hagoort, Registerarbeidsdeskundige/Gerechtelijk deskundige Beoordeling beperkingen niet objectiveerbaar letsel; een arbeidsdeskundig oogpunt
11:35:00 00:30:00 Machteld Blanken, psychiater/ medisch adviseur Psychische restverschijnselen; wat is de prognose, kans op recidieven en welke voorbehouden.
12:05:00 01:00:00 Lunch + rondleiding IGC (optioneel)
13:05:00 00:40:00 Prof dr. A.B. van Vugt, Emeritus Hoogleraar Ongevalschirurgie Late gevolgen ongevalsletsel, welke voorbehouden mag u echt niet missen.
13:45:00 00:30:00 Emma Blanken, MSc Econometrics / MSc Actuarial Science Statistische valkuilen binnen de schaderekening; het kan uw client veel geld kosten.
14:15:00 00:30:00 Pauze
14:45:00 00:30:00 Mr Annemarie Smilde, Recht voor de Zorg Privacy Wetgeving, wat mag u wel en niet verstrekken aan medische informatie aan verzekeraars.
15:15:00 00:30:00 Mr Friso Brugman, Letselschade advocaat Wat zegt de Gedragscode Letselschade nu precies over informatie verstrekking en hoe hiermee om te gaan.
15:45:00 00:30:00 Mr Friso Brugman en Mr Annemarie Smilde Paneldiscussie / Afsluiting.
16:15:00 01:30:00 n/a Informele afsluiting

Inschrijven

    Menu