Uw ongeval

Opdrachten worden aanvaard van de belangenbehartigers van slachtoffers en in individuele gevallen ook van slachtoffers zelf. Dokter Blanken en zijn team aanvaarden alleen opdrachten van slachtoffers en hun belangenbehartigers en werken dus niet voor verzekeraars. Blanken Medisch Adviseurs beoordeelt dossiers in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld na verkeersongevallen of arbeidsongevallen.

Persoonlijk en beschermd dossier

Blanken Medisch Adviseurs verzorgt bij verkeers- en bedrijfsongevallen het volledige traject van informatievoorziening, het actueel houden van het dossier, het geven van prognose van toekomstige problemen alsmede het realiseren van een afsluitende onafhankelijke medische beoordeling. Van elk slachtoffer wordt een persoonlijk dossier aangelegd. Het dossier wordt administratief zorgvuldig bewaard waarbij de regels voor privacy van de ongevalsslachtoffers worden nauwlettend nagevolgd.

Onze medewerkers zijn gebonden aan de richtlijnen van de KNMG en de Orde van Geneesheren in Vlaanderen.

Van ongeval tot maximaal behandelde situatie

Met regelmaat nemen medewerkers van Blanken Medisch Adviseurs contact met u op om te vernemen hoe het met u gaat. Blanken Medisch Adviseurs houdt uw dossier up-to-date door het opvragen van informatie bij uw behandelaars. Desgewenst kunnen er ook adviezen worden gegeven over bijkomend onderzoek en behandelingen. In dat geval zal Blanken Medisch Adviseurs contact opnemen met uw huisarts of andere behandelaars. Op verzoek kan er aanvullend onderzoek worden aangevraagd. Waar nodig zal één van de artsen van Blanken Medisch Adviseurs u ook zelf onderzoeken en daarover een rapport opstellen.

Over het algemeen kunnen de medisch adviseurs van ons bureau de advisering in de volle breedte uitvoeren. Waar nodig kan Blanken Medisch Adviseurs ondersteuning vragen bij een uitgebreid netwerk van consulenten op verschillende medische vakgebieden.

Blanken Medisch Adviseurs volgt uw dossier dus op vanaf het ongeval tot de maximaal behandelde situatie, dat wil zeggen tot het maximale herstel is bereikt. Op dat moment zal Blanken Medisch Adviseurs een afsluitend advies opstellen waarmee uw belangenbehartiger uw dossier kan afwikkelen met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Bij ernstig letsel of ernstige restverschijnselen moet er vaak een afsluitend expertise onderzoek plaatsvinden. Blanken Medisch Adviseurs zorgt er in dat geval voor dat u door onafhankelijke en ervaren medisch specialisten wordt onderzocht. Blanken Medisch Adviseurs beoordeelt het medische rapport van deze deskundige. Blanken Medisch Adviseurs waarborgt voor u dat de medische opvolging van uw ongevalsdossier de optimale aandacht en de zorg krijgt die het verdient.

Kostenraming

De diensten van Blanken Medisch Adviseurs worden in een letselschade dossier waarvan de aansprakelijkheid is erkend, vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Als slachtoffer worden u in geen kosten in rekening gebracht.

Indien het nog onduidelijk is of de aansprakelijkheid zal worden aanvaard, krijgt uw belangenbehartiger of u een offerte en raming van de kosten.

Een ongeval met letselschade?

 

Menu