Ziektekostenverzekeraar

Indien u problemen heeft met uw ziektekostenverzekeraar over de vergoeding van behandelingen en of u al dan niet voor een behandeling in aanmerking komt, kan Blanken Medisch Adviseurs u ook bijstaan.

Stellingname van de ziektekostenverzekeraars

Patiënten kunnen in conflict met hun ziektekostenverzekeraar komen over de vergoeding van hun behandelingen. Dokter Blanken en zijn team kunnen daarin advies en deskundige bijstand verlenen. Met de privatisering van de gezondheidszorg is men er vaak ten onrechte vanuit gegaan dat patiënten voldoende kennis en ervaring hebben om zich als kritische consumenten en verzekerden op te stellen. Veel patiënten missen echter de kennis om de stellingname van de ziektekosten verzekeraars op hun juiste waarde te beoordelen. Het is de ervaring van Dokter Blanken en zijn team dat de argumenten die ziektekostenverzekeraars geven om de vergoeding van een behandeling af te wijzen vaak helemaal niet correct zijn. In dat soort van gevallen, kan Blanken Medisch Adviseurs u helpen in de discussie met uw ziektekosten verzekering en u bijstaan in een klachtprocedure.

Gespecialiseerd in het bijstaan van behandelaars

Ook zorgverleners, artsen, psychologen en paramedici, raken in toenemende mate in discussie met verzekeraars over de vergoeding van hun behandelingen. Blanken Medisch Adviseurs heeft zich gespecialiseerd in het bijstaan van artsen, psychologen en paramedici in deze problematiek. Blanken Medisch Adviseurs kan ook u in een dergelijke discussie bijstaan

Kostenraming

De kosten van onze werkzaamheden kunnen voor vergoeding door uw rechtsbijstandsverzekering in aanmerking komen. Indien dat niet het geval is, zullen wij u of uw belangenbehartiger een offerte voor onze werkzaamheden toezenden.

Problemen met een ziektekostenverzekeraar? Laten wij uw dossier bekijken!

 

Menu