Arbeidsongeschiktheid

Blanken Medisch Adviseurs kan u bijstaan in de discussie met particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars waar het een probleem met het toekennen of met de hoogte van een arbeidsongeschiktheid uitkering aangaat. Blanken Medisch Adviseurs heeft zich gespecialiseerd in het bijstaan van artsen en paramedici in deze problematiek.

De correcte medische gegevens?

In het kader van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen heeft Dokter Blanken ruime kennis en ervaring als vaste deskundige van verschillende arrondissementsrechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. Van belang is om te beoordelen of de verzekeringsarts van de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar is uitgegaan van de juiste medische gegevens, een correct belastbaarheidspatroon heeft opgesteld en om dan in overleg met een arbeidsdeskundige te bezien of het toegekende percentage arbeidsongeschiktheid correct werd vastgesteld. In dit soort van dossiers zal één van de artsen van Blanken Medisch Adviseurs u zelf onderzoeken en eventueel nog aanvullend onderzoek aanvragen.

In het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure stelt Blanken Medisch Adviseurs een rapportage op, conform de richtlijnen van de NVMSR en LRGD, waarmee u of uw belangenbehartiger bezwaar of beroep kunt instellen tegen de beslissing van de uitvoeringsinstelling of de particuliere arbeidsongeschiktheid verzekeraar.

Uw privacy is van belang!

Van elk slachtoffer wordt een persoonlijk dossier aangelegd, dat administratief zorgvuldig wordt bewaakt en waarbij de regels voor privacy van de ongevalsslachtoffers worden gewaarborgd. Onze medewerkers zijn gebonden aan de richtlijnen van de KNMG en de Orde van Geneesheren in Vlaanderen.

Kostenraming

De kosten van onze werkzaamheden kunnen voor vergoeding door uw rechtsbijstandsverzekering in aanmerking komen. Indien dat niet het geval is, zullen wij u of uw belangenbehartiger een offerte voor onze werkzaamheden toezenden.

Een ongeval op het werk? Laten wij uw dossier bekijken!

Menu