Medische fout

Het beoordelen van eventueel verwijtbaar onzorgvuldig of ondeskundig medisch handelen, een medische fout, is lastig en vaak tijdrovend. Niet alle behandelingen verlopen ongecompliceerd en niet alle complicaties zijn medische fouten. Blanken Medisch Adviseurs heeft jarenlange ervaring in het beoordelen van dit soort dossiers.

Uw behandeling en uw medisch dossier

Van belang is dat het verhaal over wat u is overkomen wordt neergelegd naast het medische dossier. Blanken Medisch Adviseurs zal dan ook uw volledige medische dossier opvragen en dat met u bespreken. Eén van de onderdelen die bij de beoordeling van een dergelijk probleem van belang is, is of er is voldaan aan de vereisten van informed consent. Verder moet er worden beoordeeld of behandelaars zich aan de richtlijnen van hun beroepsorganisatie hebben gehouden. In die gevallen, waarin het gaan om heel specifieke kennis, beschikt Blanken Medisch Adviseurs over een netwerk van medisch specialisten die elk op hun specifieke vakgebied een oordeel kunnen geven.

Een zorgvuldig en gemotiveerd advies!

Blanken Medisch Adviseurs behandelt dit soort problemen met de vereiste zorgvuldigheid. Blanken Medisch Adviseurs brengt een duidelijk en inhoudelijk gemotiveerd advies uit. In dit advies wordt aangegeven of een aansprakelijkheidsstelling haalbaar en zinvol. 

Kostenraming

De kosten van onze werkzaamheden kunnen voor vergoeding door uw rechtsbijstandsverzekering in aanmerking komen. Indien dat niet het geval is, zullen wij u of uw belangenbehartiger een offerte voor onze werkzaamheden toezenden.

Slachtoffer van een medische fout? Laten wij uw dossier bekijken!

 

Menu