Contactgegevens

Vestiging Driebergen (hoofdkantoor)
Hoofdstraat 189
3971KL Driebergen-Rijssenburg
Tel: +31 34 3745045
Fax: +31 34 3745048

Routebeschrijving

Vestiging Breskens
Wulpenlaan 14
4511 XB Breskens
Tel: +31 34 3745045
Fax: +31 34 3745048

Routebeschrijving

Vestiging Antwerpen
Jan van Rijswijcklaan 12
2018 Antwerpen
Tel: +32 32 372909
Fax: +32 32 573943

Routebeschrijving

Vestiging Curaçao
Comanchestraat 5
Willemstad, Curaçao
Tel: +59 997368333
Fax: +59 997368577

Routebeschrijving

Onze werkwijze

Blanken Medisch Adviseurs geeft medische adviezen ten behoeve van letselschadeslachtoffers. Adviezen worden gegeven over het gehele terrein van de geneeskunde. Blanken Medisch Adviseurs heeft een jarenlange ervaring met de verzorging van medisch advies ter behoeve van letselschade slachtoffers. Van elk slachtoffer wordt een persoonlijk dossier aangelegd, dat administratief zorgvuldig wordt bewaakt en waarbij de regels voor privacy van de ongevalsslachtoffers worden gewaarborgd. Onze medewerkers zijn gebonden aan de richtlijnen van de KNMG en de Orde van Geneesheren in Vlaanderen.

Opdrachten worden aanvaard van de belangenbehartigers van slachtoffers en in individuele gevallen ook van slachtoffers zelf. Bij letselschadeprocedures kan er een zogenaamde “quickscan” of snelonderzoek plaatsvinden naar de beoordeling van aansprakelijkheid. Met name bij medische fouten is het belangrijk om het kostenaspect van het advies in de gaten te houden en dan kan er tegen een nader vast te stellen tarief worden bezien of er sprake is van een medisch verwijtbare fout. Bij arbeidsziekten kan op deze wijze ook de oorzakelijke relatie tussen de arbeidsomstandigheden en de opgetreden aandoening worden beoordeeld. Er wordt beoordeeld of er voldaan is aan de richtlijnen voor informed consent en de zorgplicht van werkgevers.

Blanken Medisch Adviseurs verzorgt op verzoek van slachtoffers en belangenbehartigers ook zelfstandige beoordelingen. Blanken Medisch Adviseurs verzorgt bij verkeers- en bedrijfsongevallen het volledige traject van informatievoorziening, het actueel houden van het dossier, het geven van prognose van toekomstige problemen alsmede het realiseren van een afsluitende onafhankelijke beoordeling door terzake kundige specialisten.

Kosten

Over het algemeen worden de kosten van een medisch adviseur in een letselschadeprocedure door de aansprakelijke verzekeraar vergoed. De aansprakelijkheid moet dan wel erkend zijn. De kosten van de medisch adviseur vallen onder de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. In Vlaanderen is dit helaas over het algemeen niet het geval. Het ongevalsslachtoffer zal dan zelf de kosten van medisch advisering moeten dragen. In het geval dat de aansprakelijkheid niet of nog niet erkend en er geen mogelijkheid is om een beroep te doen op een rechtsbijstandsverzekering kunnen wij, indien gewenst, vooraf een kostenraming geven.

Nieuwe Opdrachtgevers

Nieuwe opdrachtgevers krijgen onze algemene voorwaarden toegezonden. Voor verdere inlichting kunt u ons bellen, mailen of schrijven.

© 2013 - Blanken Medisch Adviseurs